Często zadawane pytania

Informacje o badaniu 

Poszukujemy uczestników do klinicznego badania naukowego VIVID-1 w celu określenia bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku eksperymentalnego u osób z czynną chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Możesz zakwalifikować się do badania, jeśli spełniasz następujące kryteria:

  • wiek od 18 do 80 lat,
  • rozpoznanie choroby Leśniowskiego-Crohna co najmniej trzy miesiące temu.

 

Istnieją dodatkowe kryteria zawarte w kwestionariuszu na tej stronie (www.vivid1study.com) oraz inne kryteria weryfikowane przez zespół w ośrodku badawczym podczas pierwszej wizyty.

O badaniu klinicznym  

Badanie kliniczne, czyli kliniczne badanie naukowe, to starannie opracowana naukowa ocena leku eksperymentalnego lub metody leczenia. Badania kliniczne są przeprowadzane przez lekarzy i naukowców.