Informacje na temat klinicznych badań naukowych

Celem badań klinicznych jest opracowanie nowych metod leczenia wszystkich chorób, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna

Głównym celem badania klinicznego jest pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności potencjalnych nowych leków. Badania te należy przeprowadzić, zanim nowy lek będzie mógł stać się ogólnodostępny. Obecnie na całym świecie prowadzonych jest ponad 300 000 badań klinicznych.

Do każdego badania badacze opracowują kryteria kwalifikacyjne, takie jak wiek, płeć, historia leczenia czy inne choroby. Leki i wyroby medyczne należy badać z udziałem osób, którym mają one pomóc, oraz prowadzić badania z udziałem różnych ludzi, ponieważ każdy z nich może różnie reagować na leczenie.  

Udział w naukowym badaniu klinicznym niesie ze sobą kilka korzyści:
aktywny udział we własnej opiece zdrowotnej;
dostęp do potencjalnych nowych metod leczenia;
dostęp do lekarzy specjalistów w dziedzinie badanego schorzenia;
niesienie pomocy innym przez potencjalny rozwój badań klinicznych.